Vårt arbeid

B. TARBERG AS


Vi kan tilby grunnarbeid i større og mindre prosjekt!

 

 

 

 

 

Vil tilbyr også rådgivning og konsulentbistad i prosjekt:

 

-GPS innmåling og utstikking                                         -

-Byggesøknader

-Detaljreguleringsplaner

-Illustrasjonsplanar

-Situasjonsplaner

-Vegprosjektering

-3D og 2D illustrasjoner

-Utvikling av byggefelt 

-Veiledning regelverk 

-Innspel til arealplanar

-Prosjektering ledningsanlegg

-Byggesøknad

-Kontakt med myndigheiter

-Naustområder, molo og hamner